7 tháng, doanh thu PV Power ước đạt hơn 18.200 tỉ đồng

Với kết quả trên, PV Power thực hiện 54% kế hoạch năm và giảm 10% so với cùng kì năm trước.

Theo thông tin từ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - Mã: POW), tháng 7/2020, công ty sản xuất được gần 1,85 tỉ KWh điện, vượt 3% kế hoạch. Tổng doanh thu ước đạt 2.571 tỉ đồng, thực hiện 92% kế hoạch tháng.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất của PV Power đạt 12,75 tỉ kWh, thực hiện 59% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, tổng doanh thu ước đạt 18.234 tỉ đồng, tương ứng giảm 10% so với cùng kì năm trước và thực hiện gần 54% kế hoạch năm.

PV Power: Doanh thu 7 tháng hơn 18.200 tỉ đồng - Ảnh 1.

Kết quả sản xuất tháng 7/2020 của PV Power. (Nguồn: PV Power)

Đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu tháng 7 của PV Power là nhà máy điện (NMĐ) Cà Mau 1&2 với 824 tỉ đồng. Trong kì, nhà máy được A0 huy động với sản lượng trung bình 20,45 triệu kWh/ngày, đạt 106% sản lượng được giao.

Theo sau đó là NMĐ Vũng Áng 1 với doanh thu đạt 793 tỉ đồng với sản lượng tháng 7 hoàn thành 111% kế hoạch được giao.

Trong kì, nhà máy thủy điện Hủa Na vẫn gặp khó do lưu lượng nước về hồ thấp trong khi nhà máy thủy điện Đakđrink có lưu lượng nước trung bình về hồ nửa đầu tháng 7 tương đương trung bình tháng 7 nhiều năm.

Liên quan đến dự án NMĐ Nhơn Trạch 3&4, PV Power đang triển khai công tác lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể, thu xếp vốn và đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện.

Sang tháng 8, công ty đặt mục tiêu sản xuất 1,63 tỉ kWh điện, doanh thu dự kiến 2.582 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, PV Power thực hiện trung tu tổ máy số 2 nhà máy thủy điện Đakđrinh dự kiến từ ngày 5 đến 25/8 và tiểu tu tổ máy số 1 nhà máy điện Vũng Áng 1 từ ngày 15 đến ngày 30/8.

Vừa qua, PV Power công bố kết quả kinh doanh bán niên với 15.683 tỉ đồng doanh thu thuần và 1.347 tỉ đồng lãi sau thuế, tương ứng giảm 14% và 21% so với nửa đầu năm 2019.

So với kế hoạch doanh thu thuần 35.350 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.044 tỉ đồng được ĐHĐCĐ năm 2020 giao phó, sau nửa đầu năm, PV Power thực hiện 44% chỉ tiêu doanh thu và 66% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30/6, qui mô tài sản của POW đạt 57.020 tỉ đồng, tăng 1.325 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu từ Công ty Mua bán Điện (EVN/EPTC) tăng hơn 1.300 tỉ đồng, tính riêng giá trị khó có thể thu hồi là 624 tỉ đồng.

Thu Thảo