Bà Rịa - Vũng Tàu kêu gọi đầu tư 65 dự án

Trong đó có 23 khu đất dành cho các dự án du lịch - thương mại - dịch vụ và 12 khu đất cho dự án đô thị - nhà ở.

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND về danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngoài ngân sách.

Trong năm 2020, tỉnh kêu gọi đầu tư 65 dự án. Trong đó, các dự án du lịch - thương mại - dịch vụ (23 khu); dự án đô thị - nhà ở (12 khu); dịch vụ logictics - vận tải - kho bãi (4 khu); dự án xã hội hóa (13 khu); chợ (13 khu); dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ba khu); dự án công nghiệp và 8 khu đất kêu gọi đầu tư trong môi trường rừng tại Vườn Quốc gia Côn Đảo (hai khu).

Cũng theo quyết định này, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Trước đó vào cuối tháng 3 năm nay, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, hiện tỉnh có 23 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn doanh nghiệp.

có 8 khu đất kêu gọi đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và bán đấu giá tài sản công, trong đó có một khu đất đã đấu giá thành công.

Ba khu đất dự kiến đấu giá năm 2020, ba khu đất dự kiến đấu giá sau năm 2020 và một khu đất đấu giá tài sản công.

Bên cạnh đó, tỉnh có 9 khu đất kêu gọi đầu tư thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, gồm 5 khu đất đã phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch và đang lập đồ án qui hoạch, ba khu đất đang lập nhiệm vụ qui hoạch, xác định vị trí.

Một khu đất còn lại thuộc các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang vướng mắc trong công tác thu hồi đất.

Ngoài ra, trên địa bàn tình còn 4 khu đất chưa xác định hình thức lựa chọn kêu gọi nhà đầu tư và hai khu đất đã có nhà đầu tư nhưng đang vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ngọc Anh