Becamex IDC lãi ròng 415 tỉ đồng trong 9 tháng, dư nợ trái phiếu 7.500 tỉ đồng

Tính đến hết quí III/2020, Becamex IDC đã thực hiện được 45% kế hoạch lợi nhuận năm. Tiền gửi ngân hàng không kì hạn của công ty tăng hàng nghìn tỉ đồng từ phát hành trái phiếu.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, Mã: BCM) vừa công bố BCTC hợp nhất quí III/2020 với doanh thu thuần đạt trên 612 tỉ đồng, tăng nhẹ so với con số 608 tỉ đồng ở cùng kì năm trước. Trong đó, mảng bất động sản đóng góp 530 tỉ đồng.

Tuy nhiên, biên lãi gộp của công ty cũng giảm từ 63% ở cùng kì về 60% trong quí này. So với cùng kì, cổ tức và lợi nhuận được chia giảm nên doanh thu từ hoạt động tài chính của Becamex IDC đã giảm hơn một nửa về 128 tỉ đồng. Thu nhập khác của doanh nghiệp cũng giảm mạnh, đóng góp chưa đến 4 tỉ đồng, trong khi cùng kì năm ngoái đóng góp đến 12 tỉ đồng.

Mặt khác, các chi phí của doanh nghiệp cũng giảm. Trong đó, chi phí lãi vay giảm nhẹ từ 106 tỉ đồng về 100 tỉ đồng. 

Bên cạnh đó, công ty cũng cắt giảm chi phí nhân viên nên chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp giảm 16% và 36% so với cùng kì, ghi nhận 128 tỉ đồng và 30 tỉ đồng.

Dù đã tiết giảm chi phí nhưng biên lãi gộp cùng với những nguồn thu khác cũng giảm nên lãi ròng trong quí III của Becamex IDC giảm 43% về 213 tỉ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm nay, công ty đạt hơn 1.776 tỉ đồng doanh thu thuần và gần 415 tỉ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 33% và 61% so với cùng kì năm ngoái. So với kế hoạch, doanh nghiệp đã thực hiện được 30% kế hoạch doanh thu và 45% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến hết quí III năm nay, tổng tài sản của Becamex IDC tăng gần 2.200 tỉ đồng lên 38.037 tỉ đồng. Trong đó, tiền gửi ngân hàng không kì hạn của công ty vọt từ 155 tỉ đồng ở đầu năm lên gần 1.800 tỉ đồng.

Tháng 8 vừa qua, Becamex IDC đã phát hành 17 lô trái phiếu với tổng giá trị gần 1.800 tỉ đồng. Do đó, nhiều khả năng số tiền này đang được doanh nghiệp gửi tại nhà băng.

Gần một nửa giá trị tài sản của công ty là hàng tồn kho với gần 18.652 tỉ đồng, tăng 10% so với đầu năm. 

Thuyết minh cho biết đây là chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí phải trả để có quyền sử dụng đất, chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có liên quan đến dự án nhưng không nêu chi tiết các dự án.

Bên cạnh đó, công ty còn ghi nhận các khoản phải thu ngắn hạn hơn 6.900 tỉ đồng, riêng khoản phải thu từ công ty con là CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, Mã: IJC) chiếm hơn 1.260 tỉ đồng và phải thu các khách hàng khác hơn 1.400 tỉ đồng. Ngoài ra, Becamex IDC đầu tư dài hạn khoảng 8.669 tỉ đồng vào các đơn vị khác.

Cũng tại thời điểm cuối kì, nợ phải trả của Becamex IDC trên 26.008 tỉ đồng, tăng 10% so với đầu kì. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm 13.349 tỉ đồng và trích trước giá vốn các dự án hơn 7.780 tỉ đồng.

Thông tin từ BCTC cho thấy, Becamex IDC có tổng dư nợ trái phiếu hơn 7.500 tỉ đồng. Trong đó, số tiền vay trái phiếu phát sinh trong kì hơn 2.000 tỉ đồng. Như người viết đã đề cập ở trên, riêng trong tháng 8, doanh nghiệp đã phát hành 1.800 tỉ đồng trái phiếu.

Ngoài ra, doanh nghiệp nợ ngắn hạn gần 3.000 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Bình Dương và vay dài hạn gần 1.800 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi.

Nguyên Ngọc