Casino Silver Shores và Nam Hội An nộp ngân sách nhà nước 378 tỷ đồng

Năm 2020, dự án casino Silver Shores ở Đà Nẵng đã nộp ngân sách nhà nước 52 tỷ đồng, dự án casino Nam Hội An ở tỉnh Quảng Nam đã nộp 326 tỷ đồng.

Ngày 3/3, Bộ Tài chính cho ý kiến đề xuất dự án Khu phức hợp trung tâm tài chính thương mại, có khu vui chơi giải trí và chung cư cao cấp tại Đà Nẵng.

Casino Silver Shores và Nam Hội An nộp ngân sách nhà nước gần 380 tỷ đồng - Ảnh 1.

Dự án casino Silver Shores ở Đà Nẵng. (Ảnh tư liệu: Hoàng Huy).

Theo văn bản này, tại TP Đà Nẵng hiện nay đã có dự án casino Silver Shores quy mô vốn đầu tư là 160 triệu USD (trong đó vốn đầu tư nước ngoài là 45 triệu USD) được cấp phép 100 máy trò chơi và 8 bàn trò chơi đã đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó tại tỉnh Quảng Nam (cách Đà Nẵng 50 km) dự án casino Nam Hội An quy mô vốn đầu tư là 4.177 triệu USD được cấp phép 1.000 máy trò chơi và 140 bàn trò chơi.

Về nộp ngân sách nhà nước, năm 2020, dự án casino Silver Shores đã nộp 52 tỷ đồng (tăng 11,8 % tăng so với 2019), dự án casino Nam Hội An đã nộp 326 tỷ đồng (doanh nghiệp mới cấp phép tháng 5/2020).

Hiện nay, Việt Nam có 8 dự án casino đang kinh doanh hoạt động và ba dự án đã có chủ trương đầu tư. Mới đây, tỉnh Khánh Hòa đã xin mở thêm một casino trên đảo Hòn Tre vốn đầu tư 50.000 tỷ đồng.

Trong diễn biến liên quan, ngày 19/3, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương cho UBND TP Đà Nẵng nghiên cứu, lập Đề án xây dựng TP Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực.

Việc nghiên cứu, lập Đề án theo mục tiêu, giải pháp tại Nghị quyết số 43 ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng giao UBND TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để lập Đề án theo quy định, đảm bảo khả thi, hiệu quả.

Chu Lai