Chỉ số ICT (ICT Index) là gì?

Chỉ số ICT (ICT Index) là thước đo mức độ phát triện về Công nghệ thông tin và truyền thông và nó cũng là thước đo cho mức độ sẵn sàng phát triển và áp dụng CNTT và TT trong các lĩnh vực ở mỗi quốc gia.
ict index

Chỉ số ICT 

Khái niệm

ICT là viết tắt của Information and Communication Technologies trong tiếng Anh, có nghĩa là Công nghệ thông tin và Truyền thông.

ICT Index có nghĩa là chỉ số ICT. Chỉ số ICT là thước đo mức độ phát triện về Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT và TT) và nó cũng là thước đo cho mức độ sẵn sàng phát triển và áp dụng CNTT và TT trong các lĩnh vực ở mỗi quốc gia.

Trước năm 2005, Việt Nam ICT Index do Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh, rồi sau đó có sự tham gia của Hội Tin học Việt Nam đề xướng và chủ trì đã nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan, tổ chức và chuyên gia trên cả nước.

Báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT - TT Việt Nam (Vietnam ICT Index), là một trong những tài liệu thường niên quan trọng trong báo cáo đánh giá về tình hình ứng dụng CNTT trong cả nước.

Từ năm 2005, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố VN ICT Index.

Các cấp độ của VN ICT Index

Ở Việt Nam có các chỉ số ICT theo các cấp độ sau:

1. ICT Index của Tỉnh – Thành: Chỉ số về độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT-TT của Tỉnh – Thành. (Bao gồm 2 nhóm chỉ số: hạ tầng và ứng dụng)

2. ICT Index của Bộ – Ngành: Chỉ số về độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT-TT của Bộ-Ngành. (Bao gồm 2 nhóm chỉ số: hạ tầng và ứng dụng)

3. ICT Index của Doanh nghiệp: Chỉ số về năng lực sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực CNTT-TT của Doanh nghiệp. (Bao gồm 2 nhóm chỉ số: kết quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh)

Ý nghĩa 

Tóm lại ICT là một lĩnh vực rất lớn và có tầm quan trọng lớn đối với phát triển đất nước. ICT cũng ảnh hưởng rất nhiều đến các cuộc cách mạng công nghiệp 3.0 và 4.0 trong mọi lĩnh vực như: Giáo dục, Y tế, Cơ quan Nhà nước, Doanh nghiệp…

Theo sự phát triển của CNTT, trong tương lai hệ thống các chỉ số đánh giá CNTT - TT (ICT Index), chắc chắn còn có thể có nhiều thay đổi khác nữa về nội dung cũng như về tổ chức quản lí và công bố.

(Theo Thương mại điện tử trong thời đại số, NXB Thông tin và truyền thông)