CII sẽ phát hành 800 tỉ đồng trái phiếu trong quí III/2020

Theo dự kiến, CII sẽ phát hành 800 tỉ đồng trái phiếu trong quí III năm nay, có thể một đợt hoặc chia thành nhiều đợt phát hành.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: CII) vừa công bố thông tin về kế hoạch phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ, không chuyển đổi.

Cụ thể. CII dự kiến phát hành 800 tỉ đồng trái phiếu có kì hạn 36 tháng, lãi suất danh nghĩa cố định 11% mỗi năm và thời gian thực hiện trong quí III.

Trong trường hợp công ty phát hành trái phiếu qua nhiều đợt, HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định lãi suất trái phiếu ở mỗi đợt phát hành. Trong đó, Chủ tịch HĐQT phải thông báo lãi suất ít nhất trước ba ngày làm việc trước ngày phát hành. Nếu có ý kiến phản đối của đa số thành viên HĐQT thì phải tạm dừng việc phát hành trái phiếu.

Mới đây vào ngày 1/7, CII đã thế chấp 67.000 cp CEE; 6,3 triệu cp LGC và hơn 2 triệu cp quĩ CII tại Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP HCM (HD Bank).

Bên cạnh đó, HĐQT cũng ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định sử dụng cổ phần hoặc tài sản tại công ty con, công ty liên kết và tài sản khác thuộc sở hữu của CII hoặc bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán liên quan đến trái phiếu phát hành.

Với số tiền thu được, CII sẽ tăng qui mô vốn hoạt động và đầu tư vào các chương trình, dự án của công ty.

Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của CII diễn ra vào ngày 2/6 vừa qua, cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành hàng nghìn tỉ đồng trái phiếu kèm chứng quyền, chia làm hai đợt trong năm nay. Ban lãnh đạo CII cho biết, tổ chức mua lại là một ngân hàng.

Để triển khai các hoạt động đầu tư, CII cần lượng vốn 8.100 tỉ đồng, bao gồm cả chi trả nợ gốc và lãi vay, đầu tư dự án và chi trả cổ tức. Riêng trong quí I/2020, CII đã huy động được 4.440 tỉ đồng.

Nguyên Ngọc