Công ty Cao su Hòa Bình có Tổng Giám đốc mới từ 26/10

Bà Võ Thị Thủy được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc công ty Cao su Hòa Bình kể từ ngày 26/10 trong thời hạn 4 năm.

Ngày 26/10, Hội đồng quản trị CTCP Cao su Hòa Bình (Mã: HRC) đã thống nhất bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty đối với bà Võ Thị Thủy kể từ ngày 26/10. Thời gian bổ nhiệm 4 năm.

Đồng thời, ông Vũ Quang Khải, Phó Tổng Giám đốc HRC sẽ thôi nhiệm vụ phụ trách điều hành công ty Cao su Hòa Bình kể từ ngày 26/10.

CTCP Cao su Hòa Bình hoạt động chính trong lĩnh vực trồng cây cao su, cà phê, điều; khai thác, thu mua và chế biến mủ cao su; mua bán nông sản thô chưa chế biến (lông động vật, da chưa thuộc, sữa tươi, các lọai rau củ hạt, tơ, len thô, mủ cao su,…). 

Theo thông tin  công bố trên website, HRC có vốn điều lệ hơn 302 tỉ đồng. Công ty quản lí hơn 5.000 ha cao su và một nhà máy chế biến với công suất hơn 6.000 tấn/năm. Hàng năm, Cao su Hoà Bình khai thác bình quân trên 5.000 tấn mủ cao su; thu mua trên 1.000 tấn.

Về tình hình sản xuất kinh doanh, trong tháng 9/2020, HRC khai thác được 386,88 tấn cao su và thu mua được 207,36 tấn. Lũy kế 9 tháng, HRC khai thác được 1.308,97 tấn, đạt 49,40% kế hoạch năm và thu mua được 980,53 tấn.

Trong quí III/2020, HRC ghi nhận doanh thu đạt 44 tỉ đồng, giảm 26% so với cùng kì quí III/2019; lợi nhuận sau thuế đạt 1,1 tỉ đồng, tăng 83% so với cùng kì năm ngoái chủ yếu  nhờ tăng trưởng doanh thu từ hoạt động tài chính.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của HRC đạt 103 tỉ đồng, giảm 2% so với cùng kì năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 52% đạt 3,5 tỉ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2020, tổng tài sản của Cao su Hòa Bình đạt 1.037 tỉ đồng, giảm 2% so với ghi nhận đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu và hàng tồn kho đạt 27 tỉ đồng, chiếm gần 3% cơ cấu tổng tài sản. Tổng nợ đi vay là 271 tỉ đồng, chiếm 26% cơ cấu nguồn vốn.

Hiện tại, cổ phiếu HRC đang giao dịch quanh vùng giá 41.000 đồng/cp với lượng thanh khoản rất thấp.

Minh Hằng

Phó tổng giám đốc Benthanh Group làm CEO của Satra Phó tổng giám đốc Benthanh Group làm CEO của Satra

Bà Nguyễn Việt Hòa, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV giữ chức vụ thành viên không chuyên trách Hội đồng Thành viên (HĐTV), Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra).

Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn có tân Chủ tịch Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn có tân Chủ tịch

Ông Hoàng Song Hà, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh được điều động và bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (Resco).

Hải Phát Invest (HPX) tăng vốn điều lệ, thay thế thành viên HĐQT Hải Phát Invest (HPX) tăng vốn điều lệ, thay thế thành viên HĐQT

Cổ đông CTCP Đầu tư Hải Phát vừa thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Xuân Đông và bầu bổ sung ông Đỗ Danh Trí thay thế vị trí này.