Dự án Nha Trang Sao sẽ bị cưỡng chế thu hồi đất

Nếu đến hết ngày 15/8, Nha Trang Sao không phối hợp với UBND TP Nha Trang để bàn giao mặt bằng và nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì UBND TP Nha Trang sẽ tiến hành thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất theo qui định.

UBND TP Nha Trang sẽ tiến hành cưỡng chế theo Quyết định thu hồi đất nếu quá gian qui định (15/8/2020) nhưng CTCP Nha Trang Sao không phối hợp với UBND TP bàn giao mặt bằng và nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Văn phòng Đăng kí quyền sử dụng đất Khánh Hòa.

Dự án Công viên vui chơi giải trí Nha Trang Sao do CTCP Nha Trang Sao làm chủ đầu tư,  được UBND tỉnh Khánh Hòa thỏa thuận địa điểm đầu tư tại Thông báo số 291/TB-UBND ngày 30/8/2011 và cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 9/3/2012. 

Nha Trang sẽ cưỡng chế thu hồi đất tại Dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao - Ảnh 1.

Khánh Hòa sẽ thu hồi đất tại Dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao. (Ảnh: Khải An)

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất, cho thuê đất (phần ngầm dưới mặt đất) cho Nha Trang Sao để thực hiện dự án đầu tư tại Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 14/8/2013.

Đến ngày 17/7/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 1838/QĐ-UBND về việc bổ sung diện tích giao đất không thu tiền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nha Trang Sao theo qui định.

Tiếp đó, ngày 5/1/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính 200 triệu đồng đối với Nha Trang Sao với các hành vi vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường, lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo (đổ đất lấn biển ngoài ranh giới dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao với diện tích hơn 22.968 m2).

Nha Trang sẽ cưỡng chế thu hồi đất tại Dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao - Ảnh 2.

Phần đất lấn biển của dự án Nha Trang Sao. (Ảnh: Khải An)

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao chậm tiến độ so với qui định trong Giấy chứng nhận đầu tư và chậm thực hiện hoàn thành hồ sơ Phương án kiến trúc qui hoạch theo gia hạn thời gian thực hiện tại Thông báo số 637/TB-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh.

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư với số tiền 30 triệu đồng (Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 15/QĐXPHC ngày 19/6/2017 của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn không khắc phục được hậu quả, cụ thể là chưa hoàn thành hồ sơ Phương án kiến trúc qui hoạch điều chỉnh trình Sở Xây dựng thẩm định.

Ngày 4/8/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 95/QĐ-SKHĐT về việc ngừng hoạt động toàn bộ Dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao. 

Ngày 19/1/2018, Sở tiếp tục ban hành Quyết định số 18/QĐ-SKHĐT chấm dứt hoạt động của Dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao.

Một năm sau, ngày 18/1/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 187/QĐ-UBND thu hồi đất do Nha Trang Sao đang sử dụng tại đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang và giao cho Trung tâm Phát triển quĩ đất tỉnh Khánh Hòa quản .

do thu hồi đất: "Thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo qui định của pháp luật về đầu tư (Khoản 14 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ)".

Nha Trang sẽ cưỡng chế thu hồi đất tại Dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao - Ảnh 3.

Khu đất dự án nằm ở vị trí đắc địa nhưng bỏ hoang nhiều năm qua. (Ảnh: Khải An)

Ngày 19/2/2019, Văn phòng Đăng Đất đai Khánh Hòa có Văn bản số 159/VPĐKĐĐ-NV, thông báo cho Nha Trang Sao nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xử theo qui định pháp luật nhưng đến nay công ty vẫn chưa thực hiện.

Ngày 15/3/2019, UBND TP Nha Trang có Văn bản số 1894/UBND-TNMT báo cáo về việc triển khai thu hồi đất của Nha Trang Sao giao cho Trung tâm Phát triển quĩ đất tỉnh Khánh Hòa quản không thành vì Nha Trang Sao vắng mặt.

Đến nay, đã quá 24 tháng kể từ ngày Dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao bị chấm dứt hoạt động theo Quyết định số 18/QĐ-SKHĐT.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Nha Trang Sao biết đến hết ngày 15/8/2020, Nha Trang Sao phải liên hệ UBND TP Nha Trang để bàn giao mặt bằng và liên hệ Văn phòng Đăng kí đất đai Khánh Hòa để nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong trường hợp quá thời gian qui định nêu trên, Nha Trang Sao không phối hợp với UBND TP Nha Trang để bàn giao mặt bằng và nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Văn phòng Đăng quyền sử dụng đất Khánh Hòa thì UBND TP Nha Trang sẽ tiến hành thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất theo qui định pháp luật.

Đồng thời, Văn phòng Đăng đất đai Khánh Hòa sẽ tiến hành thủ tục hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo qui định.

Khải An

Khánh Hòa thu hồi đất dự án Nha Trang Sao 33 triệu USD Khánh Hòa thu hồi đất dự án Nha Trang Sao 33 triệu USD

Dự án này có quyết định thu hồi đất từ tháng 1/2019 nhưng đến nay công tác thu hồi đất vẫn chưa thực hiện.