Đã có qui định về tuổi nghỉ hưu từ ngày 1/1/2021

Kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP qui định về tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ) trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được qui định: Kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Cụ thể:

Tuổi nghỉ hưu của người lao động có tăng từ ngày 1/1/2021 - Ảnh 1.

Mức tăng tuổi hưu theo năm. (Ảnh chụp màn hình Nghị định 135/2020/NĐ-CP).

Nghị định cũng qui định NLĐ có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có qui định khác.

Cụ thể, NLĐ có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

NLĐ có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1-1-2021.

NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên hay NLĐ có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Cụ thể:

Tuổi nghỉ hưu của người lao động có tăng từ ngày 1/1/2021 - Ảnh 2.

(Ảnh chụp màn hình Nghị định 135/2020/NĐ-CP)..

Ngoài ra, NLĐ có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu.

Khải An

Vì sao cần chuẩn bị kế hoạch nghỉ hưu càng sớm càng tốt? Vì sao cần chuẩn bị kế hoạch nghỉ hưu càng sớm càng tốt?

Các chuyên gia tài chính khuyên rằng mỗi người nên chuẩn bị sớm cho kế hoạch nghỉ hưu của mình, cho dù hiện tại bạn mới chỉ là sinh viên hay vừa ra trường.