Điện lực Đồng Nai sẽ đầu tư 6.700 tỉ đồng cho công trình lưới điện giai đoạn 2021 - 2025

Giai đoạn 2021 - 2025, Điện lực Đồng Nai sẽ đầu tư 47 công trình với tổng số vốn đầu tư hơn 6.700 tỉ đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai, chiều ngày 25/11 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã có buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Nam về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng công trình giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam cho biết, giai đoạn 2021 - 2025, Điện lực Đồng Nai sẽ đầu tư 47 công trình với tổng số vốn đầu tư hơn 6.700 tỉ đồng.

Ở giai đoạn 2016 - 2020, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh tăng bình quân gần 7%/năm. Trong năm 2020, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 14,8 triệu kWh.

Tổng giá trị đầu tư xây dựng trong năm nay hơn 4.100 tỉ đồng. Trong đó, Điện lực miền Nam thực hiện 5 công trình, Điện lực Đồng Nai thực hiện 356 công trình và hầu hết đã đưa vào vận hành.

Tại cuộc họp, đại diện doanh nghiệp kiến nghị tỉnh, các huyện hỗ trợ giải phóng mặt thi công, tích hợp qui hoạch phát triển điện Đồng Nai và qui hoạch xây dựng, qui hoạch sử dụng đất của tỉnh, cũng như hỗ trợ vốn thực hiện ngầm hóa đường dây lưới điện.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, trong qui hoạch phát triển 5 năm tới, Đồng Nai có nhiều công trình, dự án có nhu cầu sử dụng điện cao.

Trong đó có một số công trình tiêu biểu như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển Phước An, các khu công nghiệp mới của tỉnh và cụm công nghiệp của địa phương.

Bên cạnh đó, mạng lưới điện mặt trời mái nhà, điện mặt đất cũng đang được đầu tư lắp đặt khá nhiều.

Do đó, ngành điện cần tính toán mạng lưới đầu tư tổng thể, vừa đảm bảo kế hoạch kinh doanh, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng, trước mắt, ngành điện sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình, dự án đang triển khai.

Đồng thời, ngành điện phối hợp với Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tích hợp qui hoạch phát triển lưới điện Đồng Nai vào qui hoạch sử dụng đất, qui hoạch xây dựng của tỉnh để tránh chồng chéo các qui hoạch.

Ngọc Anh