Doanh nghiệp đầu tiên xin gia hạn ĐHĐCĐ 2021

Bamboo Capital vừa công bố xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021. Đây là doanh nghiệp đầu tiên (trừ nhóm ngân hàng) có thông báo xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm nay.

Ngày 22/2, CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG) công bố thông tin về việc xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 chậm nhất trước ngày 30/6.

Theo Bamboo Capital, công ty cần thêm thời gian để thực hiện các báo cáo được hoàn thiện và công tác tổ chức đại hội được chuẩn bị chu đáo. Đồng thời, công ty cũng cần thêm thời gian để tìm kiếm ứng viên cho vị trí Thành viên HĐQT phù hợp, đáp ứng tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

Tính đến hiện tại, Bamboo Capital là doanh nghiệp đầu tiên (trừ nhóm ngân hàng) có thông báo xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm nay.

Theo Báo cáo quản trị của công ty, tính đến ngày 29/1/2021, Bamboo Capital có 9 Thành viên HĐQT, trong đó có ba Thành viên HĐQT độc lập.

Doanh nghiệp đầu tiên xin gia hạn ĐHĐCĐ 2021 - Ảnh 1.

(Nguồn: Báo cáo quản trị năm 2020 của Bamboo Capital).

Trong năm 2020, kết quả kinh doanh của Bamboo Capital tăng trưởng cao khi doanh thu thuần đạt hơn 1.900 tỷ đồng và lãi ròng 215 tỷ đồng, tương ứng tăng 21% và 89% so với năm trước đó.

So với kế hoạch năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua, Bamboo Capital gần hoàn thành kế hoạch doanh thu và vượt 52% kế hoạch lợi nhuận.

Công ty giải trình kết quả này chủ yếu đến từ các công ty con, công ty liên kết, nổi bật là việc hoàn tất và chuyển nhượng một số dự án và ghi nhận doanh thu thi công, xây lắp.

Nguyên Ngọc