Dược phẩm Trung Ương I (Pharbaco) sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ

Pharbaco dự kiến phát hành 50 triệu cổ phần cho ba chủ nợ đã cho công ty vay tiền để xây dựng nhà máy bào chế dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU.
Dược phẩm Trung Ương I (Pharbaco) dự kiến tăng vốn lên 900 tỉ đồng nhờ hoán đổi - Ảnh 1.

Ảnh: Pharbaco

Mới đây, HĐQT CTCP Dược phẩm Trung Ương I (Pharbaco - Mã: PBC) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, đồng thời công bố danh sách đối tượng nhận phát hành.

Cụ thể, Pharbaco dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 500 tỉ đồng. Giá phát hành áp dụng là 10.000 đồng/cp và tỉ lệ hoán đổi là 1:10.000, tức cứ 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ.

Đợt chào bán dự kiến được thực hiện trong năm 2020 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Theo đó, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng từ 400 tỉ đồng lên 900 tỉ đồng. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ nhằm hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.

Theo Pharbaco, mục tiêu của đợt chào bán là để hoán đổi các khoản nợ của các chủ nợ đã cho công ty vay, căn cứ vào công nợ và các chủ nợ đến thời điểm 31/12/2019. Đồng thời, giúp các chủ nợ có thể chuyển đổi hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu PBC.

Đối tượng nhận phát hành lần này gồm có CTCP Đầu tư Thương mại Hương Quê, CTCP Appllo và CTCP Sài Gòn Pharma.

Tính đến cuối năm 2019, tổng công nợ phát sinh giữa Pharbaco và ba chủ nợ trên là 500 tỉ đồng. Thông tin từ Báo cáo tài chính năm 2019, số tiền vay từ các chủ nợ được doanh nghiệp này sử dụng để xây dựng nhà máy bào chế dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU.

Dược phẩm Trung Ương I (Pharbaco) dự kiến tăng vốn lên 900 tỉ đồng nhờ hoán đổi - Ảnh 2.

Nguồn: Nghị quyết của Pharbaco

Năm 2019, Pharbaco đạt 990 tỉ đồng doanh thu và 14 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế. Kế hoạch đặt ra trong năm 2020 là 1.000 tỉ đồng doanh thu thuần và 20 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế. Đồng thời, công ty sẽ không trả cổ tức cho năm 2020.

Thu Thảo