Duyệt nhiệm vụ qui hoạch Khánh Hòa, yêu cầu tính tới khả năng khai thác các hiệp định thương mại

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa kí Quyết định số 1208/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập qui hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kì 2021-2030.
Qui hoạch Khánh Hòa thành vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung và Tây Nguyên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Khải An.

Về quan điểm lập qui hoạch, Khánh Hòa phải đánh giá đầy đủ giá trị địa kinh tế - chính trị của tỉnh, tác động về các điều kiện và bối cảnh từ bên ngoài đến phát triển của tỉnh.

Đánh giá các cơ hội liên kết giữa tỉnh Khánh Hòa với các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, vùng Tây Nguyên, cả nước và quốc tế.

Đồng thời, đánh giá khả năng khai thác hành lang kinh tế Bắc Nam; khả năng khai thác các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết (CPTPP, EVFTA...).

Vệc lập qui hoạch phải đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lập qui hoạch tỉnh Khánh Hòa thời 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp qui định pháp luật.

Hoàng Huy

Bộ Giao thông Vận tải nói gì về qui hoạch Cảng hàng không Quảng Trị? Bộ Giao thông Vận tải nói gì về qui hoạch Cảng hàng không Quảng Trị?

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt qui hoạch Cảng hàng không Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2030.