EVN: Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt hơn 23 tỉ kWh trong tháng 7

Lũy kế 7 tháng năm 2020, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 142,47 tỉ kWh, tăng 2,09% so với cùng kì năm trước.

Thông tin từ Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết trong tháng 7/2020, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 23,05 tỉ kWh (trung bình 743,58 triệu kWh/ngày), sản lượng ngày lớn nhất đạt 791,4 triệu kWh (ngày 10/7) và công suất lớn nhất toàn hệ thống đạt 38.638 MW (ngày 17/7). 

Lũy kế 7 tháng năm 2020, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 142,47 tỉ kWh, tăng 2,09% so với cùng năm trước.

Trong đó thủy điện đạt 29,22 tỉ kWh, giảm 20,52%, nhiệt điện than đạt 80,87 tỉ kWh, tăng 14,54%, tua bin khí đạt 22,4 tỉ kWh, giảm 15,36%, nhiệt điện dầu đạt 1,03 tỉ kWh, tăng 33,11% so với cùng kì năm 2019.

Năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối) đạt 6,33 tỉ kWh. Riêng điện mặt trời đạt 5,56 tỉ kWh, bằng 101% kế hoạch và gấp 3,65 lần so với cùng năm 2019. Điện nhập khẩu đạt 2,17 tỉ kWh, giảm 3,03% so với cùng kì năm 2019.

Trong 7 tháng đầu năm, điện sản xuất của EVN và các Tổng Công ty Phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 79,2 tỉ kWh, chiếm 55,6% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống.

Trong đó, tổng sản lượng điện của các nhà máy điện do EVN sở hữu 100% vốn (không tính EVNGENCO3 và các công ty cổ phần) đạt 43,9 tỉ kWh, chiếm tỉ trọng 30,8%.

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 7/2020 đạt 19,53 tỉ kWh, tăng 2,42% so tháng 7/2019. Lũy kế 7 tháng đầu năm, điện thương phẩm toàn Tập đoàn đạt 122,69 tỉ kWh, tăng 2,3% so với cùng kì năm 2019. 

Sản lượng điện tiêu thụ của thành phần sinh hoạt tháng 7/2020 chiếm tỉ trọng 37% - tăng 6,14% so với cùng , trong đó khu vực miền Bắc phụ tải sinh hoạt tăng cao ở mức 9,35% do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, khu vực miền Trung không tăng trưởng, khu vực miền Nam tăng trưởng thấp ở mức 3,54%. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2020, thành phần điện sinh hoạt tăng trưởng 6,39% so với cùng 2019.

Như Huỳnh