Gần 638 triệu USD vốn nước ngoài đăng ký đầu tư vào TP HCM năm 2020

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng năm 2020 TP HCM đã có 950 dự án có vốn nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 637,7 triệu USD.

Cụ thể, Cục Thống kê TP HCM, cho biết, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2020 ước thực hiện 352.000 tỷ đồng, đạt 86,7% dự toán, giảm 14,2% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa 238.000 tỷ đồng, đạt 85,4% dự toán, giảm 11,4%; thu từ dầu thô 10.500 tỷ đồng, đạt 86,1% dự toán, giảm 52,2%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 103.500 tỷ đồng, đạt 90,0% dự toán, giảm 12,8% so với cùng kỳ. 

Tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) năm 2020 ước thực hiện 83.483 tỷ đồng, đạt 81,8% dự toán, giảm 9,9% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển 36.996 tỷ đồng, tăng 68,2%; chi thường xuyên đạt 45.123 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ.

TP HCM trở thành đô thị thông minh để thu hút đầu tư nước ngoài - Ảnh 1.

Một góc TP HCM. (Ảnh: Zingnews).

Từ đầu năm đến ngày 20/12/2020, thành phố đã có 950 dự án có vốn nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 637,7 triệu USD; có 250 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn đăng ký điều chỉnh là 540,9 triệu USD; số lượt nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần là 3.640 lượt với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần đạt 3.177,4 triệu USD.

Tổng cộng vốn đăng ký cấp phép mới, vốn điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần đạt 4,36 tỷ USD, giảm 47,5% so với cùng kỳ.

Tại Diễn đàn đô thị thông minh được tổ chức mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức, cho biết thành phố đang tìm cách nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài bằng cách trở thành một đô thị thông minh.

Thành phố đã ghi nhận thành công của đề án xây dựng đô thị thông minh trong giai đoạn 1 từ năm 2017 đến 2020, tập trung vào việc xây dựng nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin.

Thành phố hiện đang triển khai giai đoạn 2 của đề án đô thị thông minh kéo dài từ năm 2021 đến 2025 và đã phê duyệt năm dự án thuộc đề án với tổng vốn đầu tư hơn 2.673 tỷ đồng.

Thành phố kỳ vọng sẽ tăng cường hợp tác quốc tế trong các giai đoạn tiếp theo của đề án và hơn thế nữa.

Chu Lai