Hà Nội bổ sung 325 dự án vào diện thu hồi đất năm 2020

UBND TP Hà Nội vừa bổ sung 352 dự án thu hồi đất năm 2020, với tổng diện tích gần 1.360 ha. Trong đó, có 291 dự án vốn ngân sách (637) ha và 61 dự án vốn ngoài ngân sách (723 ha).
Hà Nội bổ sung 325 dự án vào diện thu hồi đất năm 2020 - Ảnh 1.

Hà Nội bổ sung 325 dự án vào diện thu hồi đất năm 2020. (Ảnh: Hà Lê)

Tại kì họp thứ 15 sáng ngày 7/7, HĐND TP Hà Nội đã thảo luận và thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020 và dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP.

Theo đó, Hà Nội điều chỉnh giảm 34 dự án thu hồi đất năm 2020 với diện tích 78,94 ha và 15 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2020 với diện tích 24,59 ha.

Đồng thời, TP bổ sung 352 dự án thu hồi đất năm 2020, với tổng diện tích gần 1.360 ha.  Trong đó, có 291 dự án vốn ngân sách (637) ha và 61 dự án vốn ngoài ngân sách (723 ha).

Ngoài ra, có 230 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020, với diện tích hơn 403 ha (203 dự án vốn ngân sách và 27 dự án vốn ngoài ngân sách).

Kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách TP đã có trong kế hoạch đầu tư công của TP. Còn các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện sẽ do các quận, huyện bố trí kinh phí. 

Các dự án ngoài ngân sách sẽ do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí GPMB trong năm 2020.

Theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND TP thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục, công trình dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020, TP Hà Nội có: 2.167 dự án thu hồi đất, với diện tích 7.727 ha; 220 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, với diện tích diện tích là 362 ha.

Kết quả thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất ước tính đến hết ngày 31/5/2020 đạt được như sau: Số dự án thu giao đất, cho thuê đất, chuyên mục đích sử dụng đất là 290 dự án (565,7 ha); số dự án Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đang thực hiện thu hồi đất là 1.056 dự án (3.050,5 ha).

Hà Lê