Hà Nội: Nhiều dự án lợi dụng điều chỉnh qui hoạch để kéo dài tiến độ

Theo phản ánh của cử tri, tại Hà Nội có tình trạng nhà đầu tư cố tình chây ì, chậm trễ trong việc lập qui hoạch điều chỉnh, đề xuất điều chỉnh qui hoạch để kéo dài thời gian hoàn thành dự án.

Trả lời vấn đề này, UBND TP Hà Nội xác nhận, trong quá trình thanh tra các dự án, có hiện tượng chủ đầu tư chậm trễ trong việc lập, hoàn thiện dự án để điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh mục đích sử dụng đất theo qui hoạch được phê duyệt hoặc đề xuất điều chỉnh qui hoạch chi tiết nhiều lần để kéo dài thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư, kéo dài thời gian triển khai thực hiện dự án.

Về phương án xử lí đối với chủ đầu tư cố tình chây ì, cố tình chậm trễ, UBND TP chỉ đạo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo qui định của pháp luật.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Sở TN&MT cho biết, Sở đã thực hiện thanh tra 379 dự án và có kết luận và kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lí đối với từng dự án theo qui định.

Kết quả, đơn vị này đã kiến nghị thu hồi đất; bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chấm dứt dự án đầu tư đối với 28 dự án với tổng diện tích 1.844,3 ha đất; kiến nghị gia hạn sử dụng đất 24 tháng và chủ đầu tư phải nộp tiền cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn. 

Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất đối với 25 dự án với tổng diện tích 39 ha đất chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng.

Đồng thời, Sở TN&MT đã tổ chức hậu kiểm các dự án và tiếp tục đề xuất UBND TP gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với 18 dự án...

Hoàng Huy

Hà Nội lí giải về hai dự án 'treo' hơn 10 năm ở quận Tây Hồ Hà Nội lí giải về hai dự án 'treo' hơn 10 năm ở quận Tây Hồ

Theo phản ánh của cử tri, các dự án Sông Hồng City và Chợ Xuân La (quận Tây Hồ) đã hơn 10 năm nay chưa được triển khai, hoàn thành.