Nhiệt điện Hải Phòng chi 375 tỷ đồng trả cổ tức vào tháng 3

Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 18/3 và dự kiến Nhiệt điện Hải Phòng sẽ thanh toán vào ngày 30/3 tới.

Theo nghị quyết đã được thông qua của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (Mã: HND), công ty sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7,5%, cứ mỗi cổ phiếu được nhận 750 đồng.

Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 18/3 và dự kiến thanh toán vào ngày 30/3 tới.

Với 500 triệu cổ phiếu HND đang lưu hành, ước tính Nhiệt điện Hải Phòng sẽ chi 375 tỷ đồng để trả cổ tức.

Theo kế hoạch đã được thông qua, Nhiệt điện Hải Phòng sẽ chia cổ tức với tỷ lệ 10%. Hồi cuối năm ngoái, công ty đã chi trả đợt 1 với tỷ lệ 2,5%.

Theo cơ cấu cổ đông, tính đến cuối năm 2020, Tổng Công ty Phát điện 2 (GENCO 2) sở hữu 51% vốn tại công ty nhiệt điện này. Như vậy, GENCO 2 có thể thu về hơn 191 tỷ đồng từ cổ tức đợt này.

Ngày 16/3 tới đây,  Nhiệt điện Hải Phòng sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để thông qua kế hoạch sản xuất năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Năm qua, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 10.866 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2019; lãi sau thuế 1.452 tỷ đồng, tăng 24%. Với kết quả này, Nhiệt điện Hải Phòng mới thực hiện được 97% kế hoạch doanh thu nhưng vượt 62% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Minh Hằng

Nhiệt điện Phả Lại lãi hơn nghìn tỷ năm 2020, vượt 58% kế hoạch Nhiệt điện Phả Lại lãi hơn nghìn tỷ năm 2020, vượt 58% kế hoạch

Riêng trong quý IV/2020, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận 1.872 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 502 tỷ đồng, lần lượt giảm 18% và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh nghiệp Hồng Kông muốn thâu tóm nhiệt điện Vĩnh Tân 3 Doanh nghiệp Hồng Kông muốn thâu tóm nhiệt điện Vĩnh Tân 3

Các cổ đông trong nước của CTCP Năng lượng Vĩnh Tân 3 chuyển nhượng cổ phần cho OneEnergy Ventures Limied (Hong Kong, Trung Quốc) để thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3.

Duyệt chủ trương đầu tư dự án nhiệt điện gần 48.200 tỷ đồng ở Quảng Bình Duyệt chủ trương đầu tư dự án nhiệt điện gần 48.200 tỷ đồng ở Quảng Bình

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 2 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, được thực hiện tại Khu Kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình.