Phát Đạt dự kiến tạm ứng cổ tức 7%

Phát Đạt vừa thông báo ngày chốt quyền để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020.

Ngày 26/10, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) thông báo ngày 9/11 tới đây sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỉ lệ 7%, tức cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận về 7 cp mới.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 26 triệu cp, tương ứng với giá trị gần 260 tỉ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2020.

Theo kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua, Phát Đạt đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.789 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.200 tỉ đồng, lần lượt tăng 11% và 37% so với kết quả đạt được trong năm 2019.

Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến dùng ít nhất 92% lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho cổ đông và thưởng 0,5% tổng lợi nhuận sau thuế cho HĐQT khi hoàn thành kế hoạch.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Phát Đạt đạt gần 2.498 tỉ đồng doanh thu thuần và 718 tỉ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 6% và 79% so với cùng kì. Theo đó, doanh nghiệp đã thực hiện được 66% kế hoạch doanh thu và 60% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ngọc Anh