Sản lượng dầu thô tháng 10 giảm gần 15%

Theo Bộ Công Thương, trong tháng 10, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Ước tính sản lượng khai thác dầu thô tháng 10 đạt 0,9 triệu tấn, tăng 1,7% so với tháng trước nhưng giảm 14,5% so với cùng kì năm 2019.

Tính chung 10 tháng năm 2020, sản lượng khai thác dầu thô ước đạt 9,5 triệu tấn, giảm 13,7% so với thực hiện 10 tháng năm 2019.

Sản lượng khai thác khí đốt thiên nhiên tháng 10 ước đạt 0,7 tỷ m3, giảm 20,8% so với cùng năm 2019. Tính chung 10 tháng, sản lượng khai thác khí đốt thiên nhiên ước đạt 7,7 tỷ m3, giảm 10% so với thực hiện 10 tháng năm 2019.

Sản lượng khai thác khí hóa lỏng (LPG) ước đạt 69,1 nghìn tấn, giảm 1,3% so với cùng , tính chung 10 tháng ước đạt 629,5 nghìn tấn, giảm 15,2% so với cùng .

Trước diễn biến cực phức tạp và nguy hiểm của bão số 9, cơn bão được dự báo là mạnh nhất từ đầu mùa đến này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), các đơn vị thuộc Tập đoàn nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của cơn bão đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bão, bảo vệ an toàn các dự án, công trình dầu khí, đồng thời cũng sẵn sàng các phương án tham gia hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Trước đó, Giám đốc dự án sửa chữa, hoán cải tàu Galilean 7 đã họp, phối hợp với chủ tàu, nhà máy chế tạo lên phương án và thực hiện công tác phòng chống bão cho tàu nằm trong dock. 

Cụ thể, Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất đã tiến hành chằng buộc, gia cố thiết bị trên thượng tầng, boong tàu; kiểm tra tình trạng phao cửa, lên phương án duy trì hoạt động 24/24 cho buồng bơm khi có bão…