Xi măng Hà Tiên: Lãi giảm 28% năm 2020, tất toán khoản vay dài hạn hơn 800 tỷ đồng

Hết năm 2020, Xi măng Hà Tiên đã trả xong khoảng nợ đi vay dài hạn hơn 807 tỷ đồng. Như vậy, công ty chỉ còn khoản đi vay ngắn hạn 2.376 tỷ đồng, chiếm 50% tổng nợ phải trả.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 của CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên (Mã: HT1) cho thấy, công ty này lãi 154 tỷ đồng trong quý cuối năm, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong quý, doanh thu thuần giảm 3% xuống 2.212 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng 3%, kéo theo lợi nhuận gộp giảm 30% còn 307 tỷ đồng. Các chi phí hầu hết đều giảm trong kỳ.

Xi măng Hà Tiên đã trả xong khoản vay dài hạn hơn 800 tỷ đồng - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh năm 2020 của Xi măng Hà Tiên. (Nguồn: BCTC của HT1).

Kết quả năm 2020, Xi măng Hà Tiên ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.963 tỷ đồng, lãi sau thuế 615 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và 17% so với năm 2019. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.613 đồng.

Với kết quả này thì công ty đã thực hiện được 93% kế hoạch doanh thu và 93% chỉ tiêu lãi trước thuế năm 2020.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của Xi măng Hà Tiên đến hết quý IV/2020 ghi nhận 10.037 tỷ đồng, giảm 250 tỷ đồng so với ngày đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi có kỳ hạn ở mức 1.092 tỷ đồng, tăng 31% và chiếm 1/10 tổng tài sản.

Ở phía nguồn vốn, công ty đang có hơn 4.637 tỷ đồng nợ phải trả, đã giảm 287 tỷ đồng so với ngày đầu năm và chiếm tỷ lệ 46% tổng nguồn vốn. Trong đó, công ty đã trả xong khoảng nợ đi vay dài hạn (1 - 5 năm) hơn 807 tỷ đồng. Công ty chỉ còn khoản đi vay ngắn hạn 2.376 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng và chiếm 50% tổng nợ phải trả.

Minh Hằng

Thêm một ông lớn ngành dược tăng trưởng lợi nhuận năm COVID-19 Thêm một ông lớn ngành dược tăng trưởng lợi nhuận năm COVID-19

Dược Hậu Giang cho biết nguyên nhân chính giúp cải thiện lợi nhuận năm 2020 là do doanh thu hàng sản xuất tăng và các loại chi phí được cắt giảm phù hợp trong giai đoạn dịch bệnh.

DAP - Vinachem lãi đột biến trong quý IV DAP - Vinachem lãi đột biến trong quý IV

Ghi nhận quý IV lãi 56 tỷ đồng, DAP - VINACHEM đã xóa sổ được khoản lỗ hơn 40 tỷ đồng của 9 tháng trước đó.

Hóa chất Đức Giang lãi kỷ lục năm 2020, EPS đạt 5.728 đồng Hóa chất Đức Giang lãi kỷ lục năm 2020, EPS đạt 5.728 đồng

Năm 2020, Hóa chất Đức Giang ghi nhận cả doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ trước tới nay với khoản lợi nhuận trước thuế cán mốc 1.000 tỷ đồng.